Menü
Sepetim

XML BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

                                                                                                                                                     
MORYCONCEPT İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ


Moryconcept

MERCAN MAH. FUATPAŞA CAD. ÜÇ KAPİLİ SUHULET HAN
NO: 32 İÇ KAPI NO: 201 FATİH/ İSTANBUL


XML BAYİLİK SÖZLEŞMESİ


Madde 1 - "Taraflar"
ŞİRKET                                                                                                                                     
FİRMA SAHİBİ: BARIŞ ÖZTÜRK
ÜNVAN : Moryconcept        
VERGİ DAİRESİ : HOCAPAŞA
VERGİ NUMARASI 7100577523
Adres: MERCAN MAH. FUATPAŞA CAD. ÜÇ KAPİLİ SUHULET HAN NO: 32 İÇ KAPI NO: 201 FATİH/ İSTANBUL

BAYİ :
BU FORMU DOLDURAN FİRMA/ŞAHISLAR İÇİN AYRILAN SÖZLEŞME İÇERİĞİNDE KISACA "BAYİ" OLARAK ADLANDIRAN FİRMA/ŞAHIS'TIR.

Madde 2 - "Tanımlar"
XML: Bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan bir işaretleme dilidir. W3C tarafından tanımlanmış bir standarttır. Bu özelliği ile veri saklamanın yanında farklı sistemler arasında veri alışverişi yapmaya yarayan bir ara format görevi de görür.
XML Bayilik: E-ticaret tekniklerinden biri olmaktadır. XML bayilik ile stoksuz bir şekilde, satışı yapılan ürünlerin doğrudan tedarikçiden alıcıya ulaşması sağlanmaktadır. Ürün, ebat, stok ve fiyat gibi bilgilerin otomatik olarak güncellenebilmesini sağlamaktadır.
Pazaryeri (marketplace):  İnternet üzerinde alıcıların ve satıcıların bir araya geldiği, ürün ve hizmet bilgilerinin listelenerek alım satımının sağlandığı ve diğer operasyonların yapıldığı online satış platformlarıdır.

Madde 3 " Sözleşmenin Konusu "
İşbu sözleşmenin konusu BAYİ’nin muhtelif adresli ve ŞİRKET tarafından onay verilmiş Pazaryerlerinde nihai tüketiciler için satışa sunulmak üzere ŞİRKET’ ten bedeli mukabili ürün satın alması ve tarafların buna ilişkin olarak üstlenmiş oldukları karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

Madde 4 " Hizmet Bedeli "
İşbu sözleşmenin tarafları arasında herhangi bir hizmet bedeli ödemesi yoktur. Hizmet bedeli değişiklik hakkı için "ŞİRKET" bütün hakları gizli tutmaktadır.

Madde 5 " Tarafların Karşılıklı Hak ve Yükümlülükleri "
5.1 BAYİ, Şirket tarafından sunulmuş bütün ürünleri dilediği pazaryerlerinde satma hakkına sahiptir fakat ŞİRKET'in bilgisi dahilinde bu hususu gerçekleştirmelidir.
5.2 BAYİ, ŞİRKET tarafından sunulmuş bütün ürünleri dilediği kar oranları belirleyerek satma hakkına sahiptir. ŞİRKET hiçbir şekilde BAYİ'nin fiyat politikasına müdahalede bulunamaz.
5.2 A: Şirket tarafından incelemeler sonucunda Bayinin hâksiz rekabete sevk edecek şekilde fiyat kırmış olması, yada gereğinden fazla kâr onu koyup malın satışını engellemesi gibi durumlarda Şirket tek taraflı feshi ve uğradığı zararın temini talep etme haklarını gizli tutar.
5.3 BAYİ satmış olduğu siparişin kargo bilgilerini eksiksiz girmeyi ve faturasını alıcı müşteri adına kesip elektronik ya da posta yoluyla yollamayı taahhüt eder.
5.4 ŞİRKET, BAYİ tarafından kendisine yukarıda belirtilen şekildewww.moryconcept.com.tr adresinden bildirilen siparişleri; siparişin verildiği andan itibaren 1 ila 7 iş günü içerisinde  bayi cari ve kargo anlaşması ile teslim etmekle yükümlüdür( Pazar yeri siparişlerinde Bayi tarafından temin edilecek olan kargo şablonu ile ). Bu süre içerisinde kargoya verilemeyecek siparişler BAYİ’ye önceden bildirilerek, ürün tedarik sürecine göre teslimat süresi yeniden belirlenecektir. ŞİRKET; kargo firmasına teslim ettiği fakat kargo firmasının kendi gecikmesinden ve hatasından dolayı müşteriye ulaştıramadığı siparişlerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
5.5 Sözleşme gereğince ŞİRKET tarafından teslim edilecek ürünler teslimat esnasında BAYİ ve/veya pazaryeri tarafından kontrol edilir ve teknik olarak hatalı / her türlü ayıp içeren ürünler, kutusu hasar görmüş ya da eksik aksesuarla paketlenmiş ürünler BAYİ tarafından teslim alınmaz. BAYİ her türlü ayıbı sekiz gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca ürünlerin teslimatı sırasında kargo yetkilisinin yanında ürünler açılıp sağlamlığı kontrol edilmeli, ayıplı ve hasarlı ürünler için mutlaka kargo hasar tutanağı düzenlenmelidir. Tutanak düzenlenmeden teslim alınan hiçbir iadeden Şirket sorumlu değildir.
5.6 ŞİRKET, işbu sözleşme tarihleri arasındaki ürün fiyat değişikliklerini kendinde saklı tutar ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.
5.7 Ürünlerin işbu sözleşmeye uygun olarak BAYİ tarafından Pazaryerine satışı ve/veya nihai tüketici tarafından satın alınmasından sonra ve nihai tüketicinin şartları oluşmuş cayma hakkı süresi sonrasında ortaya çıkacak ayıp/eksiklikler ise tüketicinin korunması hakkında kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde tüketicinin, BAYİ’nin, pazaryeri mağazası ve/veya doğrudan ŞİRKET’e müracaatının detayı ŞİRKET tarafından incelenecektir.
5.8 BAYİ ve BAYİ’nin aracılığı ile satış yapan Pazaryerleri sözleşme süresince ve/veya sözleşmenin sona ermesinden sonra, işbu sözleşmeye uygun olarak satışını yapacağı internet adresinde Şirket’e ait ürünlerin satış ve pazarlaması faaliyetleri başta olmak üzere hiçbir surette hiçbir alanda ŞİRKETİN ticari ünvan, işletme adı, marka ve logosu ve sair tanıtım işaretlerini ŞİRKETİ’in yazılı izni olmadan kullanamaz. Aksi davranışın tespiti halinde, BAYİ kendisi ve/veya Pazaryeri’nin bu kullanımı nedeniyle hiçbir itiraz ve kurtuluş beyyinesi ileri sürmeksizin derhal ŞİRKET tarafından bildirilen tüm zararı ŞİRKET’e ödemekle yükümlüdür. BAYİ bu halde Şirket tarafından bildirilen bedeli Şirket’in yazılı ilk talebinde nakden ve defaten Şirket’e ödemeyi gayri kabili rücu kabul ve taahhüt etmiştir. Bu madde kapsamında ŞİRKET dilerse sözleşmeyi hiçbir bildirimde bulunması gerekmeksizin tek taraflı olarak derhal feshedebilir.
5.9 BAYİ, ŞİRKETİN XML linkini hiç bir şekilde 3. şahıs ve kurumlarla izinsiz paylaşamaz. ŞİRKET izinsiz paylaşımın tespit edildiği halde sözleşmeyi koşulsuz şartsız tek taraflı fesh etme ve uğradığı zararın temini talep etme hakkına sahiptir.
5.10 BAYİ; ŞİRKETİN genel ahlak kurallarına uygunsuz ve ticari ilişkilerine zarar verecek reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmayacağını taahhüt eder. Tespiti halinde ŞİRKET derhal ve bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı sonlandırma hakkını saklı tutar.
5.11 BAYİ www.moryconcept.com.tr’a ait bayi adresi site üzerinden verildiği görünen siparişleri kendisinin vermediğini, kısmen ya da tamamen böyle bir siparişi olmadığını ileri süremez.
5.12 ŞİRKET, BAYİ için belirlediği satışa uygun ürünleri değiştirebilir veya kaldırabilir. BAYİ'ye bildirmek şartıyla dilediği ürünleri satışa kapatabilir.
5.13 ŞİRKET, BAYİ tarafından verilen siparişler de siparişi iptal etme hakkını elinde tutar.
5.14 BAYİ vermiş olduğu siparişi bedelini www.moryconcept.com.tr üzerinden izin verilen ödeme koşulu ile satın alım yapar. Sipariş sistem üzerinden ödeme alınmasında herhangi bir problem ile karşılaşılmaması neticesinde BAYİ tarafından işleme alınır. Ödeme www.moryconcept.com.tr üzerinden yapılacaktır. Ödeme yöntemini belirleme hakkı ŞİRKET’e aittir.
5.15 BAYİ, ŞİRKET'in belirlediği bakiye paketlerinden herhangi birini satın alması durumunda koşulsuz şartsız ödenen miktar BAYİ'nin www.moryconcept.com.tr adlı web sitesinde ki üyeliğine cari hesap olarak tanımlanır.

Madde 6 - " Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik "
BAYİ, ŞİRKET’in kişisel verilerle ilgili tanzim etmiş olduğu aydınlatma metnini www.moryconcept.com.tr adresinden okuduğunu kabul ve beyan eder. Taraflar, iş bu Sözleşme kapsamında sözlü veya yazılı olarak, elektronik ortamsa ve sair şekillerde edindiği gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin ve/veya tüzel kişilere ilişkin olmakla birlikte gerçek kişilere ilişkin bilgileri içeren her türlü bilginin kişisel veri olduğunu, Kişisel Verilerin; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer tüm mevzuat kapsamında hukuka uygun şekilde elde edildiğini, kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili Mevzuata ve buna bağlı olarak çıkartılan tüm yönetmeliklere, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun düzenlemeleri ile birlikte aldığı kararlara, ilgili regülasyona ve ilerde yürürlüğe girecek diğer her türlü veri koruma mevzuatı ve buralarda yapılacak değişikliklere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Gizli Bilgi; Tarafların üçüncü şahısların bilmesini istemedikleri, alenileşmemiş, gizli kalmasında fayda gördükleri personel, mali, vb, bilgilerden mahiyeti itibariyle gizli olan firma bilgileridir. Taraflar, birbirlerine ait “Gizli Bilgi’nin” bilgi almaya yetkili resmi kuruluşlar hariç üçüncü kişilere ifşa yasağına tabi olduğunu, hiçbir gerekçe ile bu bilgileri üçüncü şahıslara vermemeyi, ifşa edilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı, bu yükümlülüklere gerek kendi personelinin gerekse sair ilgili kişilerin de uymasını sağlamayı; Gizli Bilgi’yi kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı surette üçüncü kişilerin (kişi, kurum, kuruluş, firma, şirket vb.) bilgisine ve kullanmasına sunmamayı, ifşa etmemeyi kabul ve taahhüt etmişlerdir.
BAYİ, taraflar arasındaki ticari ilişki kapsamında temin edilebilecek ve gerçek kişilerin kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan, şifre numarasına göre ya da psikolojik, fiziksel, ekonomik, kültürel veya sosyal benliğini ifade eden bir veya birden fazla unsura, aidiyeti aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak teşhis edilebilmesine yarayan her türlü ad-soyad veya unvan, kimlik/vergi numarası, yaş, cinsiyet, meslek/ticari faaliyet, sağlık, genetik, etnik, dini, ailevi veya siyasi bilgilerinin ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm kişisel verilerin bir ya da birden fazla unsuruna dayanarak tanımlanabilen gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin kişisel veri olduğunu ve işbu Sözleşme uyarınca evleviyetle Gizli Bilgi olarak kabul edildiğini kabul ve beyan eder.
BAYİ, sorumlu olduğu kişilerce veya kendisi tarafından diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak ŞİRKET’e durumu bildirmekle yükümlüdür. Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış ŞİRKET, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları BAYİ’ye ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın teminini BAYİ’den talep etme hakkına sahiptir.

Madde 7 - "Mücbir Sebepler"
Tarafların çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb gibi mücbir sebepler ile hükümet tarafından alınmış kararlar gibi, tarafların kontrolü dışında ortaya çıkan hallerde taraflar sorumlu olmayacaktır. Tarafların sorumlu tutulmaması bu hallerin devamı ile sınırlıdır.
Mücbir sebebin veya beklenilmeyen halin ortaya çıkışı derhal yazılı olarak diğer tarafa bildirilecek ve resmî belgelerle tevsik edilecektir. Söz konusu mücbir sebebin veya beklenilmeyen halin 2 aydan daha fazla bir süre devam etmesi halinde taraflardan her biri işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisini haiz olacaktır.

Madde 8 - " Kesin Delil "
İşbu Sözleşme ve ekleri kapsamında ŞİRKET tarafından düzenlenecek her türlü belge, tutanak, rapor, www.moryconcept.com.tradresi, veya info@moryconcept.com.tr adresli eposta adresinden gelmiş ve gönderilmiş olan e-postalar, makbuz, ticari defter ve kayıtlar ve benzeri evraklar ile göstereceği tanıklar aksi ileri sürülemez geçerli tek ve kesin delil niteliğindedir.
Madde 9 - " İade ve Değişim"
ŞİRKET, BAYİ'nin vermiş olduğu herhangi bir siparişinin kırık/eksik/kusurlu/yanlış gönderilmesi halinde iade almaktadır.
Bu hususlar harici hiçbir iade kabul edilmemektedir.

Madde 10 - "İptal olan/edilen Siparişler"
Şirket’in kargoya teslim ettiği ürünler haricinde iptal olan veya edilen siparişler;
10 A: BAYİ, kendi isteğiyle veya isteği dışında iptal edilen siparişin ödemesi miktarı kadar BAYİ hesabına ŞİRKET tarafından "Cari Hesap" sekmesine bakiye olarak aktarılır.
10 B: Şirket tarafından kargoya teslim edilmiş ürünlerin iptal edilmesi durumunda Bayi kargo firması ile iletişime geçmeli ve siparişi kendi deposuna çekmelidir. Bu durumda Şirket hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Madde  11 - "Hizmetlerimiz Sekmesinde Yapılan Ödemenin İade Koşulu
BAYİ/ŞAHIS herhangi bir hizmet satın alımı gerçekleştiryse eğer (Hizmetlerimiz Kategorisinde Bulunan) bu tutar hiç bir şekilde geri iade edilmemektedir. Bu sözleşmenin onaylanması durumunda bu maddenin kabulü geçerli olacaktır.
12: Mahkeme ve Dava Süreci
İş bu anlaşma Şirket ve Bayi arasında …………………….. ve ………. /yıl/gün süreli olarak yapılmıştır. İş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanması ile sözleşme Şirket tarafından Kabul edilmiş sayılır.
Taraflar arasında doğacak her türlü anlaşmazlıkların çözümü olarak İzmir mahkemeleri yetkili kılınmıştır.*Bu metin Bayi tarafından başvuru esnasında belirtti mail adresine mail eki/dosya olarak gönderilmektedir.
*Bu anlaşma 30 iş günü içerisinde bayi tarafından Şirketin yasal adresine her sayfası imzalı paraflı ve kaşeli olarak gönderilmek zorundadır.
*Bu metin https://www.moryconcept.com.tr/bayilik-basvurusu ekranından onaylanması halinde kabul edildiği anlamına gelmektedir.ŞİRKET                                                                                                                       BAYİ
Firma Sahibi: BARIŞ ÖZTÜRK                                                                       Firma Sahibi
Unvan: Moryconcept  – BARIŞ ÖZTÜRK                                                    Ünvan                                
Vergi Dairesi: HOCAPAŞA                                                                             Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 7100577523                                                                  Vergi Numarası
                      
Kaşe / İmza/Tarih                                                                              Kaşe /İmza/Tarih


                                              

 
Whatsapp Destek Hattı
Merhaba ! Lütfen Aşağıdaki Temsilcilerimizden birine tıklayın.
Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası ’nı incelemenizi rica ederiz.